8 Haziran 2009 Pazartesi

Hugo Chavez'in Politikaları

Bu yazı "Hugo Chavez kimdir?" makalesinin devamı olarak yazılmıştır.

Hugo Chavez'in siyasi görüşleri öncelikle ABD açısından ve temsil ettiği büyük tekeller tarafından rahatsız edici olarak algılansa da toplumun çoğunluğunu oluşturan düşük gelirli kesim tarafından büyük takdir görmekte. Özellikle "oy deposu" olarak görülmekten gayrı anlam ifade etmeyen halk kitleleri arasında Hugo Chavez'in sosyal uygulamaları bu kesim tarafından yıllardır beklenen kurtuluş olarak kabul görmüştür. Lafı fazla uzatmadan detaylara girmekte fayda var.

1. Siyasi Felsefesi

Chavez'in Bolivarizm anlayışı, büyük ölçüde Simon Bolivar'ın ideallerine dayansa da Marksist tarihçi Federico Brito Figueroa'dan da etkilenmiştir. Ayrıca Salvador Allende'den Che ve Castro'ya kadar farklı kişilikler tarafından temsil edilen Latin Amerikan sosyalizminin çeşitli gelenekleri Chavez tarafından iyi bilinmektedir. Hatta Chavez'in siyasi felsefesi Noam Chomsky'nin yazılarından ve Hz. İsa'nın İncil'deki öğretilerinden bile dolaylı olarak etkilenmektedir (kaldı ki Chavez Hz. İsa'yı dünyanın ilk sosyalisti olarak tanımlar). Chavez ideolojisini Bolivarianismo ("Bolivarizm") olarak nitelendirse de taraftarları ve karşıtları "chavizmo" destekçisi veyahut karşıtı olduklarını ifade etmektedirler. Chavez taraftarları kendilerine "Bolivarcı" yerine "chavistas" demektedirler.

Chavez daha sonra demokratik sosyalizm'in (tabana yayılmış demokratik katılımcılığa vurgu yapan bir tür sosyalizm) Bolivarizm'de oynadığı rolü kabul eder. Kendi Bolivarizmi popüler desteğe dayandığından dolayı Chavez, tabanın ve katılımcı demokrasinin örneği olduğunu belirttiği "Bolivar Oturumları" (Bolivarian Circles) tertiplemiştir. Bu oturumlar, hükümetin sosyal gelişim için ayırdığı bütçenin nasıl harcanacağına karar verecek olan mahalle sakinlerinin katıldığı forumlardır. Genellikle mahallenin güzelleştirilmesi, toplu taşımacılık, küçük işletmelere destek olunması ve temel sosyal hizmetlerin sağlanması gibi konularda karar verirler.

2. Dış Politikası

Hugo Chavez, Venezüela'nın dış politikasını Latin Amerika ekonomisi ve sosyal entegrasyonuna tekrar çevirmiştir. Bunun için petrol kartını ABD'ye rağmen oynamıştır. Bu politikasını gerçekleştirmek için diğer Latin Amerika ülkeleriyle karşılıklı ticari ilişkilere girmiş, Brezilya ile olan silah ticaretini artırmış, Küba ile petrol karşılığı uzmanlık temini anlaşması ve Arjantin'le et ve süt ürünleri karşılığında petrol takasına yönelik barter anlaşması yapmıştır. Ayrıca 1997'deki Summit of Amerika toplantısında Latin Amerika liderleriyle yakınen çalışmıştır.

3. Ekonomi Politikası

"Her bir fabrika aynı zamanda bir okul olmalı ve Che Guevara'nın dediği gibi tuğla, çelik ve alüminyumun yanı sıra yeni erkek ve kadını, yeni toplumu, sosyalist toplumu da üretmelidir."
- Hugo Chavez, Mayıs 2009, sosyalist dönüşüm çalıştayı.

Venezüela dünyanın en büyük petrol üreticileri arasında yer aldığından dolayı ekonomisi ağırlıklı olarak petrole dayanmaktadır. Hugo Chavez petrolden elde ettiği geliri sosyal dönüşüm projelerini, ucuza yiyecek temini ve benzeri eylemleri finanse etmek için kullanmaktadır. (Ç.N. Muhtemelen bu son krizde petrol fiyatları düşünce oldukça zorlanmışlardır...güncel kaynaklardan bu durumu incelemek gerekir).

Ayrıca Chavez telefon, elektrik, çelik ve çimento sanayindeki bir dizi büyük şirketi devletleştirmiş olup kooperatifleri teşvik etmektedir.

kaynak: http://en.wikipedia.org/wiki/Hugo_Chavez

Venezüela ile ilgili güncel haberler için ingilizce kaynaklar:
1) znet - Politics in Venezuela
2) Venezuela Information Office

0 yorum.:

Yorum Gönder