5 Ekim 2009 Pazartesi

Freeganism nedir?

"Freeganism" ya da bu kavrama Türkçe bir karşılık bulmaya çalışırsak Toplayıcılık, birebir çevirmeye çalışırsak da Bedavacılık anlamına gelen bu akım esasen kullanılmadan atılmış ürünleri toplayarak hayatın idame ettirilebileceğini iddia etmektedir. Tüketim toplumuna ve kapitalizmin dayattığı bilinçsizce tüketme güdüsüne karşı bir direniştir.

"Freeganlar geleneksel ekonomiye kısıtlı miktarda katılımda bulunup asgari düzeyde kaynak tüketerek yaşamak için alternatif stratejiler kullanan kişilerdir. Freeganlar maddiyatçılık, ahlaki duyarsızlık, rekabet, açgözlülük vb. esas alan bir toplum yerine birlikte yaşam, fedakarlık, toplumsal ortaklık, özgürlük, iş birliği ve paylaşımı kucaklarlar." (1)

"Yaşam tarzları arasında süpermarketlerin çöp kutularından bozulmadan, kullanılmadan atılmış gıdaları toplamak vardır. Freeganlar çöpten gıda toplama işini ihtiyaçtan değil, siyasi bir eylem olarak gerçekleştirmektedirler. "(2)


Atıkların Geri Kazanımı, Atıkların Asgariye İndirilmesi, Çevre Dostu Yolculuk, Ücretsiz Barınma, Yeşile Dönüş, Az Çalışma ilkeleri Freeganizm'in ana çerçevesini çizmektedir. Bunları kısaca açmak gerekirse:

1) Atıkların Geri Kazanımı: Burada kastedilen sadece kağıdın veya alüminyumun geridönüşümü değildir. Hiç kullanılmamış, bozulmamış ürünlerin de çöpten çıkartılarak kullanılması, tüketilmesidir.

2) Atıkların Asgariye İndirilmesi: Birisinin işine yaramayan birşey başka birinin işini görebilir, bu anlamda kullanılmayan şeyler çöpe atılmamalı ama paylaşılmalıdır. Çürümüş gıda ise çöpe atılmak yerine gübreye dönüştürülüp bahçelerde sebze yetiştirmek için kullanılabilir.

3) Çevre Dostu Yolculuk: Otostopçuluk, bisiklite kullanımı, ortak araç kullanımı...

4) Ücretsiz Barınma: "Etrafta bir sürü terk edilmiş boş bina varken niye insanlar evsiz kalsın" düsturu ekseninde kötü durumdaki binalar el birliğiyle düzeltilerek yaşanabilir yerler haline getirilip barınma imkanı sağlanır.

5) Yeşile Dönüş: Tarlalardan gelen ürünlerin hangi aşamalardan geçtiği ve ne gibi çevre zararlarına yol açtığı düşünüldüğünde küçük bahçelerde kendi sebzeni kendin üretmek ana ilkedir.


6) Az Çalışma: Freeganlar herhangi bir işte çalışarak çevreye ve topluma zarar veren ana makinanın dişlileri olduklarını gördüklerinde çalışmayı da sorgulamışlardır. Karnını doyurup barınma sorunu hallettikten sonra bir insan niye daha fazla çalışır? Ailesine, çevresine ve kendisine zaman ayırmak, aktivist olarak çevre sorunlarına eğilmek bu ilkeyi açıklar.

Ayrıca freeganların çoğunluğu vejeteryandır. Et üretiminde hayvanların çektiği eziyet ve ayrıca bu süreçlerde çevreye verilen zarar çoğu freeganı vejeteryanlığa iter. Fakat bazı freeganlar çöpten çıkan ve başka şekilde değerlendirilemeyip atık olacak et ürünlerini de yerler.

Freeganizm, tüketim ve kapitalizm karşıtı olduğu için çevrecilikle pararlellik arzeder. Her iki taraf da Dünya'yı itina göstermemiz ve hayatta kalması için yardımcı olmamız gereken bir canlı olarak görürler.

Benzer bir yazım için bkz: Çöp üretmeden yaşamak

Detaylı bilgi için referanslardaki linkleri inceleyiniz.

Referanslar:
1) Freegan.info
2) http://en.wikipedia.org/wiki/Freeganism

0 yorum.:

Yorum Gönder